Lustrumcommissie

​Lustrumcommissie 2020 - 2021

COMMISSIEFOTOLUSTRUM_FINAL.png


Dit schooljaar viert KIC haar 15e verjaardag! Om dat te vieren is de lustrumcommissie al hard aan het werk om hier een geweldige week van te maken. Deze commissie bestaat uit zes leden. Jessy Wever is coördinator werving en promotie. Zij zal ervoor zorgen dat jullie op de hoogte blijven en geen stap missen in de voorbereiding naar het lustrum. Sanne van Gend is onze coördinator extern en besteed haar tijd vooral door locaties te benaderen voor de activiteiten die gepland staan en door sponsoren te werven. Britta Wienke en Tijs Ots bekleden samen de titels penningmeester en coördinator evenementen. Samen zullen zij ervoor zorgen dat de activiteiten soepel verlopen en dat de commissie geen cent te veel uitgeeft. Femke van der Meer is secretaris. Zij is de rechterhand van de voorzitter en behoud het overzicht van de jaarplanning. Nadeige Singh is de voorzitter van de lustrumcommissie. Zij is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die de commissie maakt en zorgt voor het globale overzicht. Samen zullen wij ervoor zorgen dat er in 2021 een geweldig lustrum zal worden gevierd die je zeker niet wilt missen!

Lustrumcommissie

Nadeige Singh (2016) Voorzitter
Femke van der Meer (2019) Vice-voorzitter / Secretaris
Britta Wienke (2019) Penningmeester / Coördinator evenementen
Tijs Ots (2015) Penningmeester / Coördinator evenementen
Jessy Wever (2017) Coördinator Werving & Promotie
Sanne van Gend (2019) Coördinator extern