Over KIC

Wat Is KIC?

KIC staat voor ‘Kien in Communicatie’ en is één van de twee studieverenigingen voor het Instituut voor Communicatie, Media & IT aan de Hanzehogeschool, te Groningen. Aan dit instituut zijn de opleidingen Communicatie, International Communication, Communicatiesystemen, Informatiedienstverlening en –Management, (Technische) Informatica en Business & IT & Management verbonden. De IT gerelateerde opleidingen zijn ondergebracht bij Studievereniging RealTime.


Doelstelling
‘De studie aan het Hoger Beroepsonderwijs combineren met andere sociale en studiegerelateerde activiteiten. Op deze manier proberen wij de integratie tussen de studenten onderling en tussen studenten en docenten binnen het Instituut voor Communicatie, Media & IT te bevorderen. Hierdoor zal tevens het werkveld voor studenten tastbaarder worden, met als doel: het dichter bij elkaar brengen van studenten en het bedrijfsleven.’