Historie

Historie

Schermafbeelding_2021-04-30_om_17.52.42.png
Artikel uit de Hanzekrant van 11 januari 2007

Oprichtingsverhaal van Studievereniging KIC verteld door Peter Engelage

Iets oprichten van studenten, door studenten, voor studenten was de opdracht van drie docenten van het Instituut voor Communicatie & Media (ICM, nu CMI): Bartho Smit, Joost Eskes en Anet De Greef-Doornbos. Ik werd in maart 2006 benaderd door Bartho dat een aantal docenten graag extracurriculaire activiteiten zouden zien binnen het Instituut die door studenten zelf georganiseerd zouden worden. Hij vroeg aan mij of dit niet iets voor mij was en dat het mogelijk in de vorm kon van een derdejaars stage. 

Samen met Jesca Akkerman en Ingmar van Ast heb ik destijds in een derdejaars stage een onderzoek gedaan naar het opzetten van iets van, voor en door studenten binnen het Instituut. We zijn al in de zomer van 2006 begonnen met vooronderzoek. In onze eerste weken van onderzoek zijn we op bezoek gegaan naar een aantal studievereniging maar ook een stichting en een gezelschap (andere vormen dan een vereniging). Ook hebben we uiteraard de nodige communicatietheorie verzameld en een enquête gehouden onder studenten. Dit alles moest uiteraard ook uitgewerkt worden in een stageverslag. Uit alle onderzoeksresultaten kwam naar voren dat er draagvlak was voor een studievereniging. 

Er was binnen het Instituut nog geen vereniging actief. SVOB (nu Commotie) van de studie Bedrijfscommunicatie (nu CIW) op de RUG wierf al wel leden maar organiseerde voor HBO-studenten geen speciale activiteiten. Ze ontvingen echter wel jaarlijks geld van het Instituut. Wij hadden de ambitie om een instituutsvereniging op te zetten, dus voor alle studierichtingen binnen ons Instituut (destijds waren er 4 studierichtingen). 

Nu bekend was dat we een studievereniging wilden oprichten moesten we natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moesten er statuten (regels) notarieel worden vastgelegd. Ook moesten we natuurlijk een naam bedenken en dat viel nog niet mee. Na vele brainstormsessies (vaak ook met Bartho, Joost en Anet) opperde Joost om gewoon een afkorting te gebruiken welke lekker ‘bekt’: “bijvoorbeeld KIC”! Wij kwamen met zijn allen al snel op dat de C voor Communicatie moest staan en van hieruit zijn we gaan bedenken waar de letters K en I voor zouden kunnen staan, met dien verstande dat het ook in het Engels vertaald zou moeten kunnen worden. Het werd dus Kien (ergens goed in zijn) In Communicatie en in het Engels Keen In Communication (het hoort eigenlijk Keen At Communication te zijn maar dan kreeg je KAC). 😂

Op 5 februari 2007 waren de statuten klaar en is alles door een notaris notarieel vastgelegd en was SV KIC geboren. In het oprichtingsbestuur werd Ingmar voorzitter en Jesca de secretaris. Sanne Taks heeft mij vervangen als penningmeester omdat ik voor mijn Erasmusprogramma ging studeren in Boedapest. We hebben op 8 februari 2007 als eerste activiteit een gala gehouden voor alle studenten van het Instituut. Dit organiseerden we samen met Saïdia, een stichting voor internationale studenten die IC studeerden (bestaat helaas niet meer). 

Het eerste bestuur werd gevormd door Loes Bruin, Madelin Hiddingh en Martin Terpstra. Zij waren medeverantwoordelijk voor de introductieweek van dat jaar ervoor, dat toentertijd nog door het Instituut zelf georganiseerd werd. Dit was ook het eerste jaar dat we commissies kregen en ik ben direct actief lid geworden van ‘mijn’ eigen vereniging. In de loop der jaren heb ik in veel commissies gezeten maar ik ben begonnen in de acquisitie-commissie. Later heb ik ook o.a. in de reiscommissie, activiteitencommissie, congrescommissie en in de kascommissie gezeten. 

Het jaar erop heb ik zelf een bestuursjaar op mij genomen samen met Rike Pepping (en later kwamen daar Andrea Isaak en Martijn van Steenbeek bij). Ook hebben we in dit jaar een controlerend orgaan in het leven geroepen, de RvT. Dit is later een meer adviserend orgaan geworden (RvA) en weer later is het gecombineerd naar wat nu de RvAT is. 

Ik ben zelf tot 2017 actief geweest binnen de vereniging. In het begin als bestuurslid en later als actief lid in verschillende commissies. De laatste jaren heb ik mij samen met Martin en Rike ingezet in de RvAT. In februari 2017 heb ik officieel, tijdens een ALV, afscheid genomen van SV KIC. Ik kreeg het steeds drukker met mijn eigen bedrijf en ik vond dat het ook tijd was voor nieuwe gezichten binnen de RvAT. Al met al heb ik me dus tien jaar ingezet voor KIC en ik vond het oprecht leuk om te doen. Ik ben trots dat ik samen met Martin en Rike ben benoemd tot erelid. Ik heb vele vriendschappen overgehouden aan mijn tijd bij KIC en het was een onvergetelijke tijd als actief lid. Ik ben ook best trots om te zien dat het na 15 jaar (derde lustrum) nog altijd zo goed gaat met de vereniging en dat er veel actieve leden zijn die oprecht leuke sociale en studiegerelateerde activiteiten organiseren.