Raad van Advies en Toezicht

Raad van Advies en Toezicht

SVKIC_RvAT_23-24_1.jpeg

We geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van KIC. We hebben wekelijks informeel contact en zijn de sparringspartner van het bestuur. De RvAT heeft geen uitvoerende taken binnen de vereniging, maar naast de adviserende rol hebben we ook een controlerende rol.

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging. Daaronder zit de RvAT. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het draaiend houden van de vereniging.

Wat doet de RvAT?

  • stimuleert ideeën van het bestuur
  • faciliteert het bestuur actief om die ideeën te realiseren
  • controleert of het bestuur zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement houdt
  • waarborgt continuïteit, ook als het bestuursjaar eindigt
  • controleert en waarborgt financiële gezondheid van de vereniging (samen met de kascommissie)

Wanneer neemt het bestuur contact op met de RvAT?

  • bij uitgaven boven € 500,-
  • bij beslissingen die ook gevolgen hebben voor komende bestuursjaren
  • bij onenigheid binnen het bestuur
  • bij de sollicitatieprocedure (voor nieuw bestuur)
  • bij problemen met het naleven van het beleidsplan

Wanneer neem jij (als lid) contact op met de RvAT?

Het KIC-bestuur is het eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Kom je er met het bestuur niet uit, of kun je iets niet met het bestuur bespreken, dan kun je terecht bij de RvAT. Email: rvat@svkic.nl

Samenstelling RvAT

De RvAT bestaat uit ten minste twee en maximaal zeven personen. Er is idealiter minimaal één oud-bestuurder en één SCMI-medewerker.

Voorzitter: Bastian Cuperus (oud-bestuurslid 19-20)
Lidewij Kiel (docent bij SCMI)
Marten Duit (oud-bestuurslid 14-15)
Salwa Issa (oud-bestuurslid 19-20)
Flores Bootsma (oud-bestuurslid 20-21)
Esmée Masson (oud-bestuurslid 22-23)


“Wij ambiëren een creatief en innovatief bestuur dat graag iets van zijn jaar wil maken. Hoewel dit onder de controle van de RvAT gebeurt, vinden wij het belangrijk dat het initiatief voor besturen bij het bestuur ligt.”