Contributie

Contributie

Het lidmaatschap kost jaarlijks € 15,00 en wordt stilzwijgend verlengd.

Nieuwe leden kunnen dit makkelijk betalen tijdens het inschrijven door middel van iDEAL. Pas na de betaling ben je volwaardig lid. Voor huidige en nieuwe leden die nog niet hebben betaald zal de contributie per automatische incasso worden geïncasseerd. Van tevoren zullen deze leden een aankondiging ontvangen per mail. Dit gebeurt vaak eind november.

Wanneer contributie niet betaald wordt, zij het door iDEAL of automatische incasso, zullen er toepasselijke maatregelen worden getroffen.