Algemene Ledenvergadering

Over dit evenement

Categorie
Educatief
Organisator
Bestuur '22 - '23
Datum en tijd
11 okt. 2022 18:30 - 22:00
Locatie
Blokes

Algemene Ledenvergadering

Op 11 oktober 2022 vindt de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van het collegejaar 2022 – 2023 van Studievereniging KIC plaats bij Blokes. De inloop is vanaf 18:30 uur en de ALV zal stipt om 19:00 uur beginnen.

Tijdens deze ALV wordt er een update van het jaarverslag gegeven door het huidige bestuur, wordt het financieel jaarverslag van 2021 – 2022 gepresenteerd en wordt het beleidsplan van het aspirant-bestuur gepresenteerd. Na goedkeuring van de update van het jaarverslag, het financieel jaarverslag en het beleidsplan, wordt er gestemd over de chargering van het aspirant-bestuur en de dechargering van het huidige bestuur.

De agenda van de ALV, de notulen van de vorige ALV, het jaarverslag 2021 - 2022, het financieel jaarverslag 2021 – 2022, het beleidsplan 2022 - 2023 en de daarbij horende documenten zijn via deze link te lezen.

Graag nodigen we je uit om bij de ALV aanwezig te zijn. Mocht je aanwezig willen zijn, stuur dan voor 6 oktober 19:00 uur een mail naar alv@svkic.nl.

Zijn er vragen of opmerkingen over de te lezen stukken? Stuur dan voor 6 oktober 19:00 uur een mail naar alv@svkic.nl. Deze worden schriftelijk behandeld vóór de ALV. Mocht er een kwestie zijn die wat ingewikkelder is, wordt dit tijdens de ALV toegelicht.

Onze sponsoren