Nieuws

ALV Halfjaarlijks Verslag

Het bestuur zou geen bestuur zijn zonder vooruitstrevende visie voor de vereniging. Wanneer een aspirant-bestuur aan het begin van het jaar gevormd wordt, is hun eerste taak het opstellen van een beleidsplan met daarin een aantal beoogde doelen die aansluiten bij hun visie voor de vereniging. Het beleidsplan van het huidige bestuur is goedgekeurd tijdens de eerste algemene ledenvergadering (ALV) aan het begin van het jaar. Vervolgens doet het bestuur er gedurende het jaar alles aan om deze doelen te verwezenlijken. De voortgang van deze doelen wordt half in het jaar verwerkt in een zogeheten halfjaarlijks verslag. Dit halfjaarlijks verslag wordt geëvalueerd en naar alle hoop goedgekeurd tijden de tweede algemene ledenvergadering.

Deze ALV werd gehouden op maandag 25 februari in een achterkamer van The Blokes aan de Poelestraat. Stipt om 19:00 uur ging de vergadering van start en begon een zenuwslopend grondige evaluatie van het werk van het huidige bestuur. Gedurende de avond vloog een veelvoud aan vragen door de ruimte maar het bestuur was uiterst goed voorbereid. Alle onduidelijkheden werden soepel gecorrigeerd en op een verdwaald typfoutje na werd het halfjaarlijks verslag goedgekeurd. Het moment waar iedereen op had gewacht was aangebroken. De verlossende hamerslag werd na veel anticipatie met een warm welkom ontvangen. Dit tikje hield in dat de formaliteit voorbij was en dat het gezelschap zich kon verplaatsen naar de bar.

Meters bier werden besteld en het smaakte dit keer niet alleen naar bier maar ook naar opluchting en trots. Het gaat goed met KIC en geloof het of niet, deze gedachte deed de drankjes extra goed smaken. Veel van de doelstellingen zijn al behaald, andere bijna. Het bestuur kan met grote tevredenheid terugkijken op een geslaagd half jaar waarin veel is bereikt. De hoop is dat deze stijgende lijn weer van zich gaat laten horen bij de laatste ALV van het jaar. Als we uitgaan van wat het bestuur dit keer heeft laten zien, moet dat absoluut geen probleem zijn. Petje af!

 

David Oost – Redactiecommissie

 

Actieve leden uitje

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen

Onze sponsoren