Contributie

Het lidmaatschap kost jaarlijks € 12,00 en wordt stilzwijgend verlengd.

Voor nieuwe leden kan dit gemakkelijk betaald worden door middel van iDEAL tijdens het inschrijven. Pas na betaling ben je volwaardig lid.

Voor huidige en nieuwe leden die nog niet hebben betaald zal de contributie per automatische incasso worden geïncasseerd. Van tevoren zullen deze leden een aankondiging ontvangen per mail.

Wanneer contributie niet betaald wordt, zij het door iDEAL of automatische incasso, zullen er toepasselijke maatregelen worden getroffen.