Blogs

Trots zijn op je vereniging, dat is waar het om gaat

Trots zijn op je vereniging, dat is waar het om gaat

Het bestuur van Studievereniging KIC kent een aantal onmisbare taken binnen de vereniging. Te beginnen met het schrijven van het beleidsplan, de eerste taak van een aspirant-bestuur. Een beleidsplan omvat de speerpunten van de vereniging voor het komende academisch jaar, welke aansluiten bij de visie van Studievereniging KIC. Een taak die het aspirant-bestuur deze zomer bloed, zweet en tranen heeft gekost. Tijdens de eerste algemene ledenvergadering van dit academisch jaar was het de eer aan het veertiende bestuur om dit beleidsplan  aan de leden voor te leggen. Een algemene ledenvergadering  is het hoogste orgaan binnen de studievereniging, elk lid van de desbetreffende vereniging heeft hier stemrecht.

De eerste algemene ledenvergadering van dit jaar vond plaats op maandag 14 oktober 2019. Vanaf 19:00 uur werd iedereen welkom geheten in een achterkamer van The Blokes aan de Poelestraat. Om 19:30 uur stipt startte voormalig voorzitter Boyen de Leeuw de vergadering waarmee deze enerverende bijeenkomst begon. Er volgde zowel een update van het jaarverslag van het dertiende bestuur als de goedkeuring van het beleidsplan van het veertiende aspirant-bestuur. Een boeiende avond, met zowel nieuwe inzichten als nieuwe gezichten.

Het dertiende bestuur vertelde kort en bondig over de aanpassingen binnen hun jaarverslag, waar zij vloeiend doorheen gingen. Dit maakte dat het al snel tijd werd voor de introductie van het beleidsplan van het veertiende aspirant-bestuur, een spannend moment waar velen al enige tijd naar uitkeken. Het was overduidelijk dat het aspirant-bestuur overal goed over na had gedacht, waardoor zij vol trots hun speerpunten konden introduceren. Gedurende de avond mochten ook de nodige vragen niet ontbreken. Alle belangstellenden zaten op het puntje van hun stoel terwijl het veertiende aspirant-bestuur alle vragen moeiteloos beantwoordde. Onduidelijkheden werden uit de weg geruimd en de nodige op- of aanmerkingen werden genotuleerd, waarna het beleidsplan kon worden goedgekeurd.

Wat volgde was een succesvolle dechargering van het dertiende bestuur en een eveneens succesvolle chargering van het veertiende bestuur. Een emotioneel moment, waar zowel trots, toewijding als afscheid bij kwam kijken. Na een flinke dosis informatie, de verdiende felicitaties en het verstrijken van bijna twee volle uren was het tijd voor de verlossende hamerslag van technisch voorzitter Christian Koops die voor deze avond was aangesteld. De hamerslag weerspiegelde het einde van de plichtpleging en daarmee het begin van wat deze avond de aanwezigen nog zou gaan brengen.

Er werd flink gebruik gemaakt van de mogelijkheid om nog even een vertrouwde borrel te drinken. Goudgele rakkers en flesjes fris vlogen de leden om de oren, het was niemand ontgaan dat er weer een succesvolle algemene ledenvergadering achter de rug was. Waar het dertiende, gedechargeerde, bestuur met grote voldoening terugkijkt op een fabuleus jaar, staat het veertiende bestuur voor een kersverse uitdaging. Trots zijn op je vereniging, dat is waar het om gaat.

Wij willen hierbij voorzitter Boyen de Leeuw, secretaris Joyce Kooi, penningmeester Nicole Bijdevaate, intern coördinator Maja Pavić en extern coördinator Anja Jager van het dertiende bestuur nog eenmaal in het zonnetje zetten. Dankzij hun enthousiasme en toewijding bevindt Studievereniging KIC zich wederom op een hoger niveau. Met alle vertrouwen in het nieuwe bestuur kijken wij uit naar een nieuw academisch jaar. Wij wensen voorzitter Bastian Cuperus, secretaris Loïs Houwen, penningmeester Maarten Dijkhuizen en intern coördinator Salwa Issa veel succes!

 

Eva Kraaijeveld – Redactiecommissie Studievereniging KIC 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen