Organen

Raad van Advies & Toezicht

Peter Engelage (Algemeen lid RvAT)
(KIC oprichter 2006-2007, KIC penningmeester 2008-2009), RvT 2008-2010, erelid vanaf 2010, RvA 2010-2014)

Martin Terpstra (Algemeen lid RvAT)
(KIC penningmeester eerste bestuur 2007-2008, RvT 2008-2010, erelid vanaf 2010, RvA 2010-2014)

Anet de Greef Doornbos (Algemeen lid RvAT)
(Betrokken bij de oprichting 2006, docent Instituut voor Communicatie, Media & IT)

Nina ten Hoor (Algemeen lid RvAT)
(KIC voorzitter 2013 – 2014, oud-bestuurscommissie 2014-2015)

Inge Ijseldijk (Algemeen lid RvAT)
(Marketing & Communicatie adviseur)

Brenda Schrik (Algemeen lid RvAT)
(KIC Intern Coördinator 2013-2014)

Raad van Advies en Toezicht (RvAT)

De RvAT is het raadgevende en toezichthoudende orgaan binnen studievereniging KIC en heeft  als taak het adviseren van het zittende bestuur en de ALV (de leden), opkomen voor de belangen van de leden en het toezichthouden op- en het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. De RvAT probeert het bestuur zo te ondersteunen dat de continuïteit van de vereniging zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. De RvAT is dus zowel controlerend als adviserend van aard.
Leden en donateurs van Studievereniging KIC kunnen de RvAT ook rechtstreeks benaderen voor eventuele vragen of bij eventuele problemen met het bestuur. Dit kan via RAT@studieverenigingkic.nl

organogram2015