Ereleden

Ereleden zijn personen die zich buitengewoon hebben ingezet voor studievereniging KIC. Zij hebben een speciale plek binnen de vereniging, omdat zij hebben bijgedragen aan de groei, ontwikkeling en het voortbestaan van de SV KIC.

Ereleden der Studievereniging KIC:

Dhr. P. (Peter) Engelage
Dhr. M. (Martin) Terpstra
Mw. R. (Rike) Pepping