Wat is KIC?

KIC staat voor ‘Kien in Communicatie’ en is één van de twee studieverenigingen voor het Instituut voor Communicatie, Media & IT aan de Hanzehogeschool, te Groningen. Aan dit instituut zijn de opleidingen Communicatie, International Communication, Communicatiesystemen, Informatiedienstverlening en –Management, (Technische) Informatica en Business & IT & Management verbonden. De IT gerelateerde opleidingen zijn ondergebracht bij Studievereniging RealTime.

Door het organiseren van zowel studiegerelateerde als sociale activiteiten, zorgen de studieverenigingen ervoor dat jouw studieperiode verder reikt dan alleen met je neus in de boeken zitten.
Bij studiegerelateerde activiteiten kun je denken aan bedrijfsbezoeken, lezingen en congressen.
KIC organiseert daarnaast ook sociale activiteiten. Er wordt elk jaar een wintersport georganiseerd, er worden verscheidene themafeesten gehouden, er is een gala in samenwerking met andere verenigingen en er is maandelijks een gezellige borrel!

Binnen de vereniging kun je je aansluiten bij één van de commissies of zelfs een bestuursfunctie vervullen. Kijk bij ‘Commissies’ voor meer informatie over actief lid worden.

Doelstelling
‘De studie aan het Hoger Beroepsonderwijs combineren met andere sociale en studiegerelateerde activiteiten. Op deze manier proberen wij de integratie tussen de studenten onderling en tussen studenten en docenten binnen het Instituut voor Communicatie, Media & IT te bevorderen. Hierdoor zal tevens het werkveld voor studenten tastbaarder worden, met als doel: het dichter bij elkaar brengen van studenten en het bedrijfsleven.’